Vloga za ustanovitev služnostne pravice na nepremičnini v lasti Občine Divača

Organizacijska enota

Opis postopka

Priloge

Dodatna pojasnila