Vloga za postavitev, odstranitev ali zamenjavo turistične in druge obvestilne prometne signalizacije ob občinski cesti

Organizacijska enota

Opis postopka

Priloge

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Stroški v postopku