Ureditev zaprtega prehoda med Dvorano Rudolfa Cvetka in objektom vrtca v Senožečah

126
86.000,00 €
Lastni projekti
V teku
16.01.2023
30.04.2023